Paghahanap ng Aksidente

Iniisip ko ngayong nakalatay na naman ang gabi,
Biyernes, at ang usad ng mga sasakyan sa Ortigas
Ay parang mga nagpuprusisyong bangag,
Kung may hahantungang saysay ang paglalakad
Upang maghanap ng pampatawid-lungkot.
Ang kalawakan na binalutan na ng lamig ng bakal
Ay marubdob na naglalahad ng kapalaran
Ng mga taong sa laylayan ng awa kumakapit.
Mahaba ang paghinga at paggalaw,
Maikli at kakarampot ang pag-ani ng tuwa.
Matatapos ang gabing ito
Na may pinagdaanang bagong kamalayan.
Samutsari ang aksidente ng buhay
Bagama’t iisa ang takbo, paulit-ulit
Tulad ng kalungkutan. — Teddy G. Espela

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: